Støtteordninger parykker og hårdeler

Stønadsordningen reguleres hvert år og for 2017 er denne på 5.605.

Hva sier loven - § 8 Parykk

Til et medlem som helt eller delvis har mistet håret på grunn av sykdom eller behandling for sykdom, ytes det stønad til anskaffelse og gjenanskaffelse av parykk.

Ved første gangs anskaffelse må det være bekreftet ved legeerklæring at sykdom eller behandling for sykdom er årsaken til håravfallet.

Det ytes stønad til en eller flere parykker i kalenderåret etter medlemmets behov. Det kan ytes stønad med inntil 5.605 kroner pr. kalenderår

Hvis medlemmet må bruke individuelt tillaget parykk på grunn av avvikende hodeform eller allergisk reaksjon mot syntetisk materiale, kan det ytes stønad med inntil 14.505 kroner pr. kalenderår

Det er et vilkår at relevant kontaktallergi er dokumentert ved allergologisk utredning fra dermatolog eller spesialavdeling i sykehus.

Uten hensyn til bestemmelsene i annet ledd kan et medlem under 18 år få stønad til full dekning av nødvendige utgifter for inntil to individuelt tillagede parykker eller inntil seks syntetiske parykker pr.kalenderår.

Det ytes ikke stønad til vedlikehold og annet stell av parykk. Det kan i stedet for stønad til parykk ytes stønad til hodeplagg med inntil 5.605 kroner pr.kalenderår.